Çalışma Ortamına Yönelik İşveren Yükümlülükleri

Kurumların, bünyelerinde çalıştırmış olduğu işçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler yerine getirilmediğinde işverenlere ve kurumlarına denetleyen kişi tarafından sürekli ya da geçici olmak kaydıyla kapatma cezası verilecektir. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre yine işçilerin de çalışmış oldukları kurumlara karşı yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır. Fakat, şirketlerin üzerindeki sorumluluk çok daha fazla olduğu için üzerinde titizlik gösterilmesi şarttır.

İşverenlerin yükümlülükleri şu şekildedir;

  • Kurum bünyesinde çalıştırdığı işçilerin güvenliklerini sağlamakla yükümlüdür.
  • Şirketler işçilerin sağlığını koruma altına almalıdır. Kişilerin, sağlıklı bir ortamda çalışmalarına vesile olmak kurumların en asli ve en önemli görevlerinden biridir.
  • Şirketler çalışanlarının bulunduğu ortamın koşullara uygun olup olmadığı konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmelidir. Herhangi bir aykırı durum söz konusu ise işçi çalıştırılmadan önce gerekli önemlerin alınması şarttır.
  • İşverenlerin yükümlülükleri sadece işçilerin can ve mal güvenliğini sağlamakla da sınırlı değildir. Aynı zamanda üretimi durdurmaksızın gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
  • İşçilere çalışabilecekleri uygun ortam koşulları sağlandıktan sonra verimliliğin ne şekilde artacağına dair politikalar geliştirme de son derece büyük önem arz etmektedir.
  • Bunlara ek olarak ise yukarıda belirtilen maddelerin sürekliliği sağlamak için denetlemelerin daha sık yapılması şarttır.
  • İş yerinde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için, işçilerin de bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitimler verilmelidir.
  • Çalışanların güvenlikleri sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Aksi bir durum söz konusu ise çalışma durdurulmalıdır.
  • İş verenler çalıştıkları kurumda her 10 işçi için bir ilkyardım uzmanı bulundurmak zorundadır.
  • Kişilerin çalışma potansiyellerini arttırmak amacıyla ödül ve teşvik politikası yürütülmeli, aksi durumlarda ise ikaz ve ceza uygulamalarından kaçılmamalıdır.

Çalışma Ortamına Yönelik İşveren Yükümlülükleri

İş verenler ilgili maddelere uygun davrandıklarında, işçi güvenliği teminat altına alınmış olacaktır. Bu durum şirket politikalarında çok önemlidir. Ne kadar çok iyi koşullar sağlanırsa üretim de o denli artacaktır. Çünkü çalışma koşulları işçileri hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen temel hususlar arasında yer almaktadır. Bu maddeler kanunun ilgili bölümlerinde de geçmektedir.

 

 Bir cevap yazın