Hizmet Süresi Hesaplama

Hizmet Süresi Hesaplama
İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması olarak 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete üzerinde yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Çalışan Sayınız:

Tehlike Sınıfı
Uzman / İşçi Başına
Hekim / İşçi Başına
Sınıf
Az Tehlikeli
 
 
C
Tehlikeli
 
 
C, B
Çok Tehlikeli
 
 
B, A