İş Güvenliği Kuralları

 

 İş Güvenliği Kuralları nedir? İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası yeni düzenlemelerle iş güvenliği kuralları konusunda da yenilikler getirmiştir. Bir iş yerinde kişilerin güvenli bir ortamda, sağlıklarını tehlike altına atmadan çalışmalarını sağlamak için işçi ve iş veren hakları ayrı ayrı olmak koşulu ile kanuni olarak güvence altına alınmıştır. Bu kanun kapsamında bazı denetim ve gözetimler yapılmaktadır. Buna binaen kişilerin daha bilinçli bir şekilde davranmaları için gerekli eğitimler de sıklıkla düzenlemekte ve verilmektedir. Bir iş yerinde güvenliği sağlamanın gereklerinden ilki şüphesiz ki düzen oluşturmaktır. Düzeni sağlamak için kurumlar genellikle işçi özlük dosyaları oluşturur ve saklarlar. Akabinde ise herhangi bir kaza durumda acil müdahale yapabilecek, bir ilkyardım uzmanı şirketler için oldukça gereklidir. Bu aslına bakıldığında kanun kapsamında bir zorunluluktur. Öyle ki yasaya göre iş yerlerinde her 10 kişi için bir ilk yardım uzmanı bulundurmak gerekir.

 

İş Güvenliği Kuralları

Yine işçi ve iş veren çıkarları için düzenlenmiş maddelerden biri de işçilerin çalıştıkları iş koşullarına bedensel olarak uygun olup olmadığını belirlemek için tehlikeli ve ağır işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu alma durumudur. Bu raporlar işveren tarafından herhangi bir denetleme söz konusu olduğunda denetleyen kişiye muhakkak gösterilebilmelidir. Aksi takdirde cezai işlem söz konusu olacaktır.Yine çocuk işçi çalıştırılacaksa ya da çalışacak olan kişi 18 yaşından küçükse işe bedensel olarak uygun mu ya da uygun değil mi sağlık kuruluşlarında belirlenmelidir.  İş güvenliği kuralları aslında çok daha geniş kapsamlı maddeler içermektedir. Kanun tüm detaylarıyla irdelendiğinde hukuki işlemlerin bir hayli fazla olduğunu görmek mümkündür. İş yeri koşullarına göre işçilerin sağlık belgeleri ve raporları mutlaka dosyalanarak muhafaza edilmelidir. Ek olarak bir iş yerinin olmazsa olmaz aletlerinden olan yangın söndürme cihazları, elektrik tesisat kontrolü için gerekli araçlar, topraklama raporu, aydınlatmanın yeterli olduğunu gösteren belgeler, acil durdurma sistemleri ve de periyodik kontrol belgeleri sürekli olarak kontrol edilmeli ve güncel tutulmalıdır. Bu mevzuatlara uyulduğunda hem işçiler hem de iş verenler açısından herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Böylece üretim son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleşecektir.Bir cevap yazın