İş Hukuku

İş Güvenliği ve Sağlığı açısından en önemli olan etmenlerden biri de iş hukukudur. Peki iş hukuku nedir ve nasıl işler? İşte detaylar…

 

İş hukuku en basit ve de yalın tanımı ile iş ilişkilerinin düzenlendiği bir hukuk dalı olarak bilinmektedir. Hangi sektör olduğuna bakılmaksızın işçiler iki sınıfa ayrılmaktadır. Bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışan işçiler… Bağımlı çalışan kesim genellikle memur olarak nitelendirilen kişiler ve de işçilerdir. Bağımsız çalışan kesim ise esnaflar, herhangi bir sanat dalını icra eden kişiler ve de doktorlardır. İş hukukunun özüne şöyle bir bakıldığı zaman genellikle bağımlı çalışanlar hakkında maddeler içerliğini görmek mümkün olacaktır. Bu nedenle iş hukuku için, işe başlamadan önce yapılan işçi sözleşmelerini baz alarak herhangi bir ücret karşılığında bir iş veren için çalışan kişiler ve patronlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir dal olduğu söylenebilir. Yani en genel anlamıyla sendika ve devlet arasındaki iş ilişkilerini kapsayan bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda işçi hukukunun da kendi içerisinde bölümlere ayrıldığı görülmektedir. Bireysel ve kolektif hukuk… Bireysel iş hukuku sadece bir işçi ile işvereni arasında yapılmış olan iş sözleşmelerini baz alır. Kolektif İş hukuku ise, işçi ve de iş veren arasında en az bir tarafın topluluk olması koşulu ile iş sözleşmelerini baz almaktadır.  Bu ilişkiler kanunla düzenlenmiş ve bazı yaptırımlar getirilmiştir.

İş Hukukun Özellikleri

  • İşçileri korur ve kollar ve haklarını gözetir.
  • Genellikle işçilerin yararına olacak çeşitli maddeleri barındırır.
  • İş hukukunda açık olmayan hükümler açıklığa kavuşturulur ve de daha çok uygulanabilir hale getirilir.
  • İşçinin onurunu ve şerefini korumasını sağlar. Hatta bunu çeşitli maddelerle zorunlu kılar.
  • İşçilerin işveren karşısında daha güçlü olmasını sağlar. Yani patron ve işçi arasındaki güç dengelerinin eşitlenmesine olanak tanır.
  • İşçilerin kişisel anlamda işverenlerine bağlı olmalarının önüne geçer.
  • İşçilerin ekonomik anlamda iş verenine bağlı olmasının koşullarını öne sürer.
  • İşçilerin iş sözleşmesi kapsamında kendisine tanınması gereken haklarını savunur ve yaptırımlar uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bir cevap yazın