Vizyon & Misyon

Vizyon Misyon

HEDEFİMİZ
İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi aracılığıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kabul edilebilir düzeye indirmek suretiyle öncelikle ve ivedilikle işletmelerin ekonomilerini iyileştirmeye katkıda bulunmak ve devamında ülke refahını arttırmak.

AMACIMIZ
Her işletmeye bir iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi.

GÖREVİMİZ
SEKTÖR OSGB, iş sağlığı ve güvenliği işinin bir ekip işi olduğu bilincinde olan ve her zaman dengeli, tamamlayıcı ve dürüst olmayı amaçlayan, kendini işine adamış, pozitif ve başarılı insanlardan oluşan bir ekiptir.
SEKTÖR OSGB, temas içinde olduğu herkesle her firma ile İşletme Kültürümüzün 12 İlkesinin çizdiği çerçevede çalışır.
İşimiz, iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam biçimi haline getirebilmek için “eğlendirerek eğitmektir.
Firmalarımıza, dünyanın en gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği tekniklerini sunarız.
SEKTÖR OSGB ile çalışan firmalar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş güvenliği uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimizden aldığı eğitimler ile gereken tedbirleri uygulamaya başladığında küçük, orta, büyük hangi boyutta olursa olsun hedeflerine ulaştırmada onlara yardımcı olacağımızı bilirler ve onlara taahhüt ettiğimiz sözleri yerine getireceğimizden emin olarak bizimle çalışılar.
Çünkü biz, ileri görüşlü, SEKTÖR OSGB ekibinin bir parçası olmayı seven, İş Sağlığı Ve Güvenliği sisteminin insanlardan oluştuğunu bilen ve bu sistemi geliştirmeye hevesli insanlarla ve şirketlerle çalışmayı severiz.
Müşterilerimizi büyüklükleri nedeniyle değil heves ve niyetleri nedeniyle seçeriz.
Çünkü biz insanın önemli olduğunu, iş yerlerinin çalışma sistemlerine iş sağlığı ve güvenliğinin entegre edilerek yönetilmesi gerektiğini biliriz.
Müşterilerimizin iş yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Siteminin oluşturulabilmesi için en pratik, en uygulanabilir ve en hızlı uygulanabilecek stratejileri öneririz.